Vznikne-li mezi prodávajícím a kupujícím, jakožto spotřebitelem, spor při prodeji automobilu, je kupující oprávněn obrátit se v rámci mimosoudního řešení spotřebitelských sporů na Českou obchodní inspekci – oddělení ADR (adr.coi.cz) Štěpánská 15, Praha 2, jako na subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Veškeré podrobnosti k možnosti mimosoudního řešení sporů jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce (www.coi.cz). Pro řešení sporů z případně zprostředkovávaných finančních produktů třetích stran je k mimosoudnímu řešení možné se obracet na finančního arbitra (www.finarbitr.cz), Legerova 1581/69, 110 00, Praha 1). Toto ustanovení se použije pouze na smlouvy, které prodávající uzavírá se spotřebitelem dle § 1810 a násl. občanského zákoníku.